Hlavní stránka

Ceník

Všeobecné obchodní podmínky

Reference

Objednávka

 
   
 

 

CENÍK

Soudní překlady a běžné překlady

Překlady se dělí podle obtížnosti na několik kategorií. Jednoduchý text (běžná korespondence), odborný text (dokumentace, běžný odborný materiál) a vysoce odborný text (popisy funkčnosti strojů, výzkumné analýzy, detailní smlouvy v oboru atd.)

1NS                                LHŮTA DODÁNÍ

ČJ --> AJ

          AJ,  --> ČJ

Překlad do 2-4 dní

od 365,- Kč

od 345,- Kč

Překlad do 2 dne

od 515,- Kč

od 485,- Kč

Překlad do dne

od 590,- Kč

od 560,- Kč
Překlad abstraktů k závěrečným pracím

                   po domluvě

Běžné překlady (dokumenty, smlouvy, etc)

od 350/ 1NS,- Kč

od 300/ 1NS,- Kč

Poštovný a balný

                   120,-Kč

U soudních překladů se účtuje každá 1 tištěná strana samostatně (výjimkou jsou ověřovací doložky = 45% ceny 1 strany).

U soudních překladů se účtuje každá 1 tištěná strana samostatně (výjimkou jsou ověřovací doložky = 45% ceny 1 strany).

Formát A3, tabulky, texty se složitou úpravou při přepisu + 10% k ceně.

V případě většího množství textu lze strany počítat i podle počtu znaků (1500 znaků bez mezer = 1NS).Formát A3, tabulky, texty se složitou úpravou při přepisu + 10% k ceně.

V případě většího množství textu lze strany počítat i podle počtu znaků (1500 znaků bez mezer = 1NS).

Konsekutivní/doprovodné tlumočení

 

AJ,

1 hod *)

500,- Kč

1 den (8 hodin)  *)

4000 - 6000 Kč  **)

1 hod soudní tlumočení *)

750,- Kč / min 1500,- Kč

1 den v zahraničí

5500 - 7000 Kč  **)

*)

Objednavatel zajišťuje stravu, dopravu a ubytování na vlastní náklady. Účtována je částka nejméně 1500,-Kč. Pro soudní tlumočení platí, že pokud je tlumočené téma velmi náročné jako jsou ekonomické, právní, politické a vědecké události na vysoké úrovni, ke kterým je nutná delší příprava, cena tlumočení je vyšší, nejméně pak 1000,- Kč/hod a minimální účtovaná částka jsou 2000,- Kč.

**)

Cena se odvíjí od náročnosti tlumočení, pro specifické obory je nutná konzultace odborné terminologie předem s objednavatelem.

Za každou hodinu nad 8 hod pracovní dobu + 15%  příplatek ke každé ceně hodiny.

Výuka

Výuka anglického jazyka případně výuka českého jazyka pro anglicky mluvící.

ČJ --> AJ individuální

60 min

400,- Kč

ČJ --> AJ začátečníci (skupinová)

60 min

250,- Kč

Pro výuku angličtiny pokročilých pro každou další osobu platí + 30% ceny / 1 osoba.

Nejsme plátci DPH

 

     
 
  překlady Strakonice, tlumočení angličtiny Strakonice, překlady Jihočeský kraj, překladatelství Aj,překlady z Čj do Aj a z Aj do Čj, tlumočeni v českém a anglickém jazyce, výuka angličtiny, Lenka Kopencová,Strakonice,Strakonický okres,Strakonicko,italština překlady,němčina překlady,italština tlumočeni,němčina tlumočení,italský překlad,německy,angličtina,anglický překlad,překlad do angličtiny,překlad z angličtiny,překlad z angličtiny do češtiny,anglický překladatel,překlad angličtiny,česko anglický překlad,překlad anglicky,překladatel z angličtiny,překlad textů do angličtiny,česko anglický překladatel,překlady angličtiny,překladatel angličtinyd,překlady